jaki samochod do 15 tys

jaki samochod do 15 tys

„On to uczynił Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą w Nim.” (2 Kor 5,21)

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Znacznie więcej niż, że teraz, usprawiedliwieni krwią jego, zachowani będziemy przez niego od gniewu.” (Rzymian 5: 8)

słupy wirowane

5. Jak zostać zapisane i otrzymać dar zbawienia wiecznego

Biblia bardzo wyraźnie, jak otrzymać dar zbawienia wiecznego z Bogiem Ojcem.

Przyznać, że jesteśmy grzesznikami. Bądź gotów wyznać swoje grzechy przed Bogiem i być gotowi do nawrócenia i odwrócą się od tych grzechów.

Bądź gotów zaakceptować fakt, że Jezus Chrystus przyszedł na naszej ziemi w ciele, aby umrzeć na krzyżu za wszystkie nasze grzechy, że On zmartwychwstał trzeciego dnia, a następnie być gotowi formalnie przyjąć Go jako osobistego Pana i Zbawiciel.

To przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela należy wyznał głośno przed Bogiem Ojcem. To nie musi być wykonane w kościele. To może się zdarzyć każdemu, w każdej chwili w dowolnym miejscu. Można to zrobić w zaciszu własnego pokoju. Oto wiersze pokazujące wszystkie powyższe.

„Nawróćcie się więc i nawróćcie się aby grzechy wasze zostały zgładzone, tak że czasy ochłody mogą pochodzić z obecności Boga.” (Dz 3:19)

„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam grzechy, i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” (1 Jana 1: 9)

„Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się do zbawienia.” (Rzymian 10: 9)

Zauważ, że ostatni wers mówi ustami swoimi wyznasz, a ustami wyznaje się do otrzymać zbawienie. Oznacza to tylko, że dobre, podstawową modlitwę zbawienia głośno bezpośredni Bogu Ojcu z serca.
Artykuł napisany przez: suszenie.com/start/osuszanie-szczecin