jaki samochod do 20 tys

Wybierz Jezusa i staniesz zapisane i narodzić się na nowo, a następnie wejść w najbardziej niesamowite miejsce można sobie wyobrazić, kiedy umrzesz – Heaven się !! Wybierz kogokolwiek lub cokolwiek innego i będzie przejechać do najstraszniejsze miejsce można sobie wyobrazić – samego piekła iw końcu do jeziora ognia i siarki po Millennium ma miejsce – gdzie Biblia mówi, że dym swojej męki wzniesie na wieki wieków!dieta online

2. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni

Bóg dał każdemu człowiekowi wolną wolę, aby jego własnych wyborów w życiu. Kolejny zestaw wersety pokazują nam, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął – ale to On nie uczyni ani nikogo zmuszać Go i Jego Syna i co śmierć Jezusa na krzyżu naprawdę znaczy dla nas wszystkich except. Oto wersety:

„… Boże, nasz Zbawiciel, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. (1 Tymoteusza 2: 4)

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż pewnego poluzowania liczyć, ale jest cierpliwy wobec nas, nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.” (2 Piotra 3: 9)

„Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo tenże Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Bo kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.” (List do Rzymian 10:12)

3. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę – Nie Działa

Zbawienie jest darem od Boga ze względu na tych wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa, a co Jego śmierć na krzyżu naprawdę znaczy.

Wersety te wyraźnie mówią, że dobre uczynki nie dostanie nas do nieba. Prace są potrzebne po zbawienie. Biblia mówi, że wiara bez uczynków jest martwa – ale to jest po otrzymaniu Boży dar zbawienia wiecznego. Po uzyskaniu zbawienia, Bóg ma cel i misję swojego życia i to, gdzie można udać się do „pracy” dla Boga, aby bez względu na powołanie będzie w Nim.

Artykuł napisany przez: