jaki samochod do 5 tys

jaki samochod do 5 tys Duch Święty będzie naprawdę przenieść na kogoś, jeśli pobyt z Jego przewodnictwem, do kiedy świadkiem na kogoś i dokładnie, jak przedstawić sprawę Bożą, gdy jesteśmy świadkami do tego kogoś.

Według Biblii, największa rzecz, jaką możemy osiągnąć w tym życiu jest, aby inna osoba zapisywane i przedstawiane do Pana – bo z daru zbawienia przychodzi dar życia wiecznego w niebie z Bogiem, Jezusa, Ducha Świętego, wszystkie swoich aniołów i wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli, a obecnie mieszka w niebie.http://www.justynaczowicka.pl/2015/03/sesje-dzieciece.html

Aby doprowadzić kogoś do tej rzeczywistości po śmierci jest największą rzeczą, jaką możesz zrobić dla drugiego człowieka! To jest ostateczny „Superman scenariusz.” Jesteś dosłownie oszczędzając ich życia wiecznego. Nie wierzę, że istnieje inna osiągnięciem, które przyniesie tyle samo spełnienie jak ten akt zrobi.

Zostawiam was z kilku dobrych wersów z Biblii pokazano znaczenie, że Bóg miejsca na możliwość wykorzystania każdego z nas, aby inne osoby zapisane.

„Wszelka władza została podana do mnie w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. (Mt 28:18)

A On rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. (Mt 04:19)

www.domy-balik.pl

„Jak Ojciec Mnie posłał, ja was posyłam”. (J 20,21)

„Wy jesteście światłem świata. Miasto, które znajduje się na wzgórzu, nie może być ukryte. Ani nie zapala światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, i daje światło, aby wszyscy, którzy są w domu. Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. ” (Mt 05:14)

„Cokolwiek mówię wam w ciemności, mówić w świetle, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach.” (Mt 10:27)

„… Do kogo ja teraz was posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i dziedzictwo wśród tych, którzy są uświęceni przez wiarę we mnie.” (Dzieje 26:17)

Artykuł napisany przez: http://www.hotelnarvil.pl/