jaki samochod kompaktowy

jaki samochod kompaktowy

Istnieje 6 Główne zasady podstawowej orędzia zbawienia Bożego dla świata. Oto one, wraz ze wszystkimi wersetami Pisma ich kopię zapasową.

1. Jezus jest jedyną drogą zapraszamy na naszą stronę internetową do Boga Ojca i nieba

Jak wspomniano wyżej, nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które człowiek może być zbawiony inny niż przez imię Jezusa Chrystusa!w tej szkole mają najlepsze kursy prawa jazdy Bóg Ojciec nie będzie honorować żadnego innego imienia, religii lub wiary! Oto wersety. Proszę zwrócić uwagę na moc na pierwszych czterech wersetach wymienionych. uchwycić te pierwsze cztery wersy i wyraźnie powiedzieć, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia wiecznego.

„Bo nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4,12)

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich”. (1 Tymoteusza 2: 5)

„Jedno jest Ciało i jeden Duch … jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” (Ef 4: 4)

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (Jan 14: 6)

„Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, a pójdzie i znajdzie pastwisko … Ja przyszedłem, aby miały życie i aby mieli je w obfitości”. (J 10: 9)

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.” (Jana 11:25)

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz miał światło życia”. (Jana 8:12)

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi powinien nigdy głodu a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.” (Jana 6:35)

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (Jana 6:51)

Artykuł napisany przez: