jaki samochod do 10 tys

jaki samochod do 10 tys

Ale początkowo otrzymać dar wiecznego zbawienia od Boga jest po prostu zrobione przez wiarę i przekonania, przyjmując Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Oto wersety:

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Ef 2: 8)

„…odszkodowanie za wypadek śmiertelny Wiedząc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa … uczynków zakonu żadne ciało powinno być uzasadnione.” (Gal 2:16)

„Dlatego z uczynków zapoznaj się z naszą ofertą zakonu żadne ciało będzie uzasadnione w jego oczach, przez prawo jest poznanie grzechu … gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. (Rzymian 3:20)

4. dar zbawienia Teraz czyni nas sprawiedliwymi przed Boga Ojca

jaki samochod do 10 tys

Gdy już zapisane i narodzić się na nowo, przyjmując Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, Biblia mówi, że jesteśmy teraz usprawiedliwienia w oczach Boga. Sprawiedliwość Jezusa jest teraz przypisana do nas. Oznacza to, że jesteśmy teraz swobodnie podejść do tronu Boga w każdej chwili modlitwy i komunikacji, a po śmierci – wszyscy będziemy jechać prosto do nieba.

Nawet jeśli będziemy kontynuować „zepsuć” grzeszyć i od czasu do czasu, Bóg zawsze będzie przebacz nam tak długo, jak prawidłowo wyznać każdy grzech, gdy zdarza się. Teraz nie trzeba starać się być „bezgrzeszny” lub „doskonałe”, ponieważ nigdy nie osiągniemy, że tak. Tylko Bóg, Jezus i Duch Święty są całkowicie doskonały w ich rzeczywistej natury i we wszystkich swoich sposobów. Ludzie i anioły nie są.

Biblia mówi, że wszyscy ludzie mają i będą nadal grzeszyć, a tym samym spadną na chwałę Boga. Dlatego Jezus miał przyjść i umrzeć za wszystkie nasze grzechy – to wszystko przeszłość, teraźniejszość i przyszłość grzechów, które nigdy nie będzie popełnione.

W wyniku tego, co Jezus zrobił to dzień dla nas na krzyżu, Bóg teraz widzi nas jako sprawiedliwy i uzasadniony jego oczach – teraz i na wieki – mimo że wszyscy jesteśmy grzesznikami! Dyskusja na temat niesamowitej łaski! Oto dwa potężne znaki wskazujące, że jesteśmy teraz sprawiedliwymi i uzasadnione przed Wszechmocnego Boga Siebie w wyniku Jezusa umierającego za wszystkie nasze grzechy na krzyżu.

Artykuł napisany przez: