jakie sa rodzaje tuningu

jakie sa rodzaje tuningu

„… Kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Jana 3:15)

„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim.” (Jana 3:36)

zapoznaj się z naszą ofertą

„Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach waszych;. Bo jeśli nie wierzysz, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich” (Jana 8:24)

jakie sa rodzaje tuningu

„Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd powinien, lecz ze śmierci przeszedł do życia.” (Jana 5:24)

„… I to jest świadectwem, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu, kto ma Syna, ma żywot;. Ten, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.” (1 Jana 5:11)

„I widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Ten, kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.” (1 Jana 4:14)

jakie sa rodzaje tuningu

Nie widzę żadnej innej interpretacji, co te wersety próbują nam powiedzieć, inne niż Jezus jest jedyną drogą do Boga Ojca i nieba! Nie sądzę, www.neomedica.pl/specsList,74,ortopeda-traumatolog,PL że Bóg Ojciec, nie mogła ona bardziej oczywiste niż przy okazji, że ma wszystkie powyższe wersety Pisma sformułowanych!

Jezus powiedział w Nowym Testamencie, który nie przyszedł, aby przynieść pokój – ale podział! Co chciał przez to powiedzieć, że był rysując linię bojową w piasku. Albo wierzą w Niego i wszystko, co się opowiada, albo nie. Nie ma w środku lub na neutralnym gruncie w tej kwestii.

Jeśli nie wierzą w Jezusa i Jego orędzia zbawienia wiecznego przez swoją śmierć na krzyżu – wtedy umrzesz w swoich grzechach i iść prosto do piekła, kiedy umrzesz! No, jeśli łączeniu lub buts o tym! Żywotność że żyjemy tu na ziemi, to poważna sprawa! Wybory, które podejmujemy w tym życiu zadecyduje nasz ostateczny los w życiu pozagrobowym.

Artykuł napisany przez: