co oznacza wiejski tuning

co oznacza wiejski tuning

Podstawy zbawienia przez Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa

Jedynym kluczem głównym przesłaniem całej Biblii, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca i Jego mieszkalnego miejscu – nieba. Nie ma innego wyjścia! Jak widać we wszystkich wersetach Pisma wymienionych poniżej, Jezus Chrystus jest jedynym Bożym planem zbawienia dla całego świata.

Biblia wyraźnie mówi, bez żadnej innej możliwej interpretacji, że istnieje tylko jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest i tylko jedna droga do Boga Ojca – i to tylko przez Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu. Jezus mówi, że On i tylko On jest drogą, prawdą i życiem prowadzi do Boga Ojca, i że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego!

co oznacza wiejski tuning

Wiele osób, w tym niektórych chrześcijan, wierzę, że Bóg „z wyróżnieniem” ojcem wszystkich innych religii, jak długo, jak ludzie starają się żyć dobrze i boskie życie i starają się trzymać z dala od kłopotów. Po pojawieniu się wersetów biblijnych będę listy poniżej, widać, że to nie jest sposób, w jaki Bóg wszystko skonfigurować. Bóg nie będzie honorował jakiejkolwiek innej religii, a On sprawia, że ??bardzo jasne, że to tylko przez Jego Syna i Jego śmierć na krzyżu, które dadzą ludziom wieczne zbawienie i życie wieczne z Nim samym w niebie.

Biblia mówi, że powołuje się na obronie Ewangelii. Naszym zadaniem jest, gdy wezwany, aby bronić Boga i Jezusa na podstawy zbawienia, a co w tym wszystkim chodzi. Tu są dwa wersety wyraźnie mówi nam w ten sposób:

co oznacza wiejski tuning

„… Wiedząc, że jestem powołany do obrony Ewangelii.” (Flp 1:17)

„Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec dawać każdemu, kto prosi, powód do nadziei, która w was jest”. (1 Piotra 3:15)

Poniżej przedstawiamy główne wersety biblijne, które zajmują się podstawami naszego zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Wersety te są podstawowym amunicji, które będą potrzebne podczas świadkami każdemu.

Artykuł napisany przez: