jaki samochod terenowy

„Głoś słowo. Bądź gotowy w sezonie i poza sezonem. Przekonaj się, nagana, i zachęcam z wszelką cierpliwością i nauką”. (2 Tymoteusza 4: 2)

„Jak piękne stopy tych, którzy głoszą Ewangelię pokoju, który niósł dobrą nowinę dobrych rzeczy.” (List do Rzymian 10:15)

„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł, aby zbawić to, co zginęło.http://documaster.pl/audyt-optymalizacja-druku/ To nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, że jeden z tych maluczkich zginął”. (Mt 18:11)

„Dlatego nie wstydź się świadectwa o Panu naszym.” (2 Tm 1, 8)

„Bo ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego …” (Rzymian 1:16)

„Bo szukam swoich nakazów. Będę mówić o swoich zeznaniach także przed królami i nie będzie się wstydzić.” (Psalm 119: 45)

„Dostarczenie tych, którzy są rysowane w kierunku śmierci, a powstrzymywać tych, potykając się na rzeź”. (Przysłów 24:11)

„Jesteśmy ambasadorami Chrystusa, jakby błagając Boga zostały przez nas.” (2 Kor 5,18)

„Niech mówią o chwale Twojego królestwa i mówić o swojej mocy, aby znana synom ludzkim swoje czyny potężnych i chwalebnym majestacie swego królestwa”. (Psalm 145: 11)

„Ludzie będą mówić o potędze swoich wspaniałych czynów, a ja zadeklarować swoją wielkość. Są one wypowiedzieć pamięć o swojej wielkiej dobroci.” (Psalm 145: 6)

I reszta moim przypadku dla Jezusa.

Artykuł napisany przez: www.mocuzdrawiania.pl