Butle na gazy techniczne – w jaki sposób powinny być użytkowane

Wiele osób nie jest nawet świadomych tego, że każdego dnia ma kontakt z butlami do gazów technicznych. Ma to chociażby miejsce w przypadku kuchenek pracujących na popularny propan-butan, ale też przy różnego rodzaju pracach spawalniczych. W każdym takim przypadku gazy przechowuje się w specjalnych butlach, posiadających z jednej strony zawory pozwalające na wypuszczenie gazu. Zależnie od rodzaju gazu zawartość butli może być płynna lub lotna, i stosuje się też wtedy inne rozwiązania. Dlatego bardzo ważne jest, żeby do każdego z rodzajów gazu używać odpowiednie rodzaje butli, pomyłki w tym zakresie będą bowiem sporym zagrożeniem. Zresztą tak samo jak niewłaściwe obchodzenie się z butlami podczas pracy, wymagającymi przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem.

Przede wszystkim Butle na gazy techniczne muszą się znajdować w bardzo dobrym technicznym stanie. Będzie to dotyczyło zarówno samego korpusu, jak również wszystkich dodatkowych elementów, na przykład takich jak zawory. Dlatego też przepisy są dość restrykcyjne w tym względzie, i wymagają, aby każda butla do helu była homologowana. Homologację taką można uzyskać po wykonaniu badań przez uprawnionego inspektora. Podczas weryfikacji będzie on sprawdzał, czy butla nie jest odkształcona czy skorodowana, co by mogło zagrozić stosowaniu jej dalej. Konieczna jest też do przeprowadzenia próba ciśnieniowa, i dopiero po jej zakończeniu wystawić można świadectwo homologacji.

Będzie ona obowiązywać na ustalony czas, po czym trzeba będzie powtórzyć badanie. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, to bardzo ważny jest również sposób używania takich butli. Przechowywać je należy z dala od wszelakich źródeł ciepła, dlatego najlepszym miejscem będzie jakieś zadaszone pomieszczenie z dobrym wentylowaniem. Butle powinny być skierowane zaworami ku górze, ponieważ to również ma wpływ na zachowanie gazu. Systematycznie też należy kontrolować, czy nie zaczynają się pojawiać nieszczelności przy zaworze.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz