Świadectwo energetyczne – kto powinien postarać się o jego wykonanie

Parę lat temu nastąpiły zmiany w regulacjach dotyczące świadectw energetycznych. Jeszcze niedawno obejmowały one wyłącznie obiekty postawione po 2009 roku, lecz aktualnie obowiązek ten objął wszystkie. Przy starszych budynkach nie trzeba ich robić od razu, natomiast są konieczne w przypadku sprzedaży czy wynajmu. Wówczas kopia takiego dokumentu musi zostać przekazana nowemu kupującemu albo najemcy. Jednak i tutaj są planowane zmiany, być może że za pewien okres czasu będzie ono konieczne dla każdego budynku, nawet takiego jaki nie będzie wynajmowany czy sprzedawany.

Samo Świadectwo energetyczne Piła jest dokumentem, jaki zawiera przede wszystkim informacje o zapotrzebowaniu nieruchomości na różną energię. Zapotrzebowanie to dotyczy przede wszystkim ogrzewania i chłodzenia, ale też wentylacji czy podgrzewania wody. W takim dokumencie zawarte być muszą informacje o rodzaju i przeznaczeniu obiektu, roku oddania do użytku oraz powierzchni ogrzewanej i całkowitej.

Do wyznaczenia charakterystyki energetycznej budynku pod uwagę są także brane wskaźniki związane z zapotrzebowaniem na energię. Obowiązek posiadania tych dokumentów z jednej strony daje informację na temat tego, jakich kosztów należy się spodziewać podczas użytkowania, a z drugiej skłania właścicieli do szukania rozwiązań ograniczających energetyczne zapotrzebowanie. Takie Świadectwa energetyczne Olsztyn nie są trudne do uzyskania, bowiem ich wykonywaniem zajmują się liczni specjaliści.

Liczyć się jednak trzeba z pewnymi kosztami, które w dużym stopniu zależą od typu budynku oraz jego lokalizacji. Ceny rozpoczynają się od trzystu złotych za niewielkie mieszkanie do blisko tysięcy za wielorodzinne budynki. Lecz jest to nieduży wydatek w porównaniu z grzywną, jaka będzie nakładana na osoby nie dysponujące takim dokumentem. Taka grzywna może wynieść nawet do pięciu tysięcy, i obejmuje także wystawianie świadectw na podstawie nieprawdziwych danych. Świadectwa są wystawiane na okres 10 lat, jaki może zostać skrócony w przypadku jakiś większych prac.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz